ผลงานทั้งหมด

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

ก่อสร้างโครงการบ้าน
ก่อสร้างโครงการบ้าน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโครงการบ้าน
ก่อสร้างโครงการบ้าน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโครงการบ้าน
ก่อสร้างโครงการบ้าน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโครงการบ้าน
ก่อสร้างโครงการบ้าน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

1/5
โครงการกลุ่มอาคารบ้านพักอาศัย คุณแสงชาย
(ออกแบบโดย บริษัท ไอดิลวัน จำกัด)

พระราม2 ซอย 44

ก่อสร้างโรงแรม
ก่อสร้างโรงแรม

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโรงแรม
ก่อสร้างโรงแรม

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโรงแรม
ก่อสร้างโรงแรม

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโรงแรม
ก่อสร้างโรงแรม

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

1/10
โครงการโรงแรม Grandlord (ออกแบบโดย บริษัท ไอดีลวัน จำกัด)

เขาชีจรรย์ พัทยา

ก่อสร้างโรงงาน
ก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโรงงาน
ก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโรงงาน
ก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโรงงาน
ก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

1/4
โครงการโรงงานกระจก ปีเตอร์สัน

พระประแดง

ก่อสร้างโกดัง
ก่อสร้างโกดัง

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโกดัง
ก่อสร้างโกดัง

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างโกดัง
ก่อสร้างโกดัง

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

1/2
โครงการโกดัง 70 สวนจงสถิต

ซอยวัดโพแจ้

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

1/4
โครงการโรงงาน Sompon Plastic

แคราย

ก่อสร้างอาคารหอพัก
ก่อสร้างอาคารหอพัก

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างอาคารหอพัก
ก่อสร้างอาคารหอพัก

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างอาคารหอพัก
ก่อสร้างอาคารหอพัก

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

ก่อสร้างอาคารหอพัก
ก่อสร้างอาคารหอพัก

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

1/5
 โครงการอาคารหอพักบางบอน 5

บางบอน 5

สร้างออฟฟิศ
สร้างออฟฟิศ

สร้างออฟฟิศ
สร้างออฟฟิศ

สร้างออฟฟิศ
สร้างออฟฟิศ

สร้างออฟฟิศ
สร้างออฟฟิศ

1/14
สร้างออฟฟิศไทยเปเปอร์ดี

บางบอน 5

สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า

สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า

สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า

สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า

1/4
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง

คลองโคน

ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง

ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง

ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง

ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง

1/15
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน

สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน

สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน

สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน

1/11
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน 

บางบอน 5

งานออกแบบ 3D
งานออกแบบ 3D

งานออกแบบ 3D
งานออกแบบ 3D

งานออกแบบ 3D
งานออกแบบ 3D

งานออกแบบ 3D
งานออกแบบ 3D

1/3
งานออกแบบ 3D ทั่วไปของบริษัท 

PLAN B CONTRUCTION.CO.,LTD.

สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง

สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง

สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง

สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง

1/8
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง

RCA กิ่งแก้ว

งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง

1/5
งานก่อสร้าง ชลบุรีเฟส 3

ชลบุรี

งานสร้างอพาร์ทเม้นท์
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์

งานสร้างอพาร์ทเม้นท์
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์

งานสร้างอพาร์ทเม้นท์
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์

งานสร้างอพาร์ทเม้นท์
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์

1/6
งานอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น 

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร
ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร

ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร
ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร

ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร
ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร

1/2
ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคารสันทนาการ  โรงงาน ROYAL

สระบุรี

บ้านสร้างพักอาศัย
บ้านสร้างพักอาศัย

บ้านสร้างพักอาศัย
บ้านสร้างพักอาศัย

บ้านสร้างพักอาศัย
บ้านสร้างพักอาศัย

บ้านสร้างพักอาศัย
บ้านสร้างพักอาศัย

1/3
งานสร้างบ้านพักอาศัย 3 ยูนิต

ร่มเกล้า 50 เขต ลาดกระบัง กทม.

ก่อสร้างโชว์รูม
ก่อสร้างโชว์รูม

ก่อสร้างโชว์รูม
ก่อสร้างโชว์รูม

ก่อสร้างโชว์รูม
ก่อสร้างโชว์รูม

ก่อสร้างโชว์รูม
ก่อสร้างโชว์รูม

1/6
งานก่อสร้างโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ โพว๊อง

เพชรบุรี 38:1 กทม.

งานโรงงานท่อไอเสีย
งานโรงงานท่อไอเสีย

งานโรงงานท่อไอเสีย
งานโรงงานท่อไอเสีย

งานโรงงานท่อไอเสีย
งานโรงงานท่อไอเสีย

งานโรงงานท่อไอเสีย
งานโรงงานท่อไอเสีย

1/6
งานโรงงานท่อไอเสีย

อ.บางบัวทอง ต.ไทรน้อย .จ.นนทบุรี 

งานสร้างบูท งานสถาปนิก
งานสร้างบูท งานสถาปนิก

งานสร้างบูท งานสถาปนิก
งานสร้างบูท งานสถาปนิก

งานสร้างบูท งานสถาปนิก
งานสร้างบูท งานสถาปนิก

งานสร้างบูท งานสถาปนิก
งานสร้างบูท งานสถาปนิก

1/5
งานสร้างบูท โพวองซ์ งานสถาปนิก ปี 2559

เมืองทองธานี

ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล

ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล

ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล

ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล

1/9
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล KLIM

จังหวัดนนทบุรี

โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก

โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก

โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก

โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก

1/7
โครงการออกแบบ และก่อสร้างโรงงานกระจก

ไทรน้อย

ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน

ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน

ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน

ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน

1/6
ก่อสร้างบ้านแปลง 11 โครงการหมู่บ้านเมืองโพว๊อง

เขาใหญ่

ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า

ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า

ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า

ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า

1/6
โครงการออกแบบ และก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้าพร้อมหอคอย

ลาดพร้าว 101

การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา

การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา

การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา

การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา

1/6
โครงการออกแบบและปรับปรุงห้องสุขาภายใน HOLD ROOM

สนามบินสุวรรณภูมิฯ

โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ

โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ

โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ

โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ

1/9
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ เฟส 1

บางบอน 5 ซอย 5