top of page

ผลงานทั้งหมด

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพเต็ม

โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ

press to zoom
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ

press to zoom
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ

press to zoom
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ

press to zoom
1/9
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระดาษ เฟส 1

บางบอน 5 ซอย 5

การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา

press to zoom
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา

press to zoom
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา

press to zoom
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา
การออกแบบและปรับปรุงห้องสุขา

press to zoom
1/6
โครงการออกแบบและปรับปรุงห้องสุขาภายใน HOLD ROOM

สนามบินสุวรรณภูมิฯ

ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน

press to zoom
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน

press to zoom
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน

press to zoom
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน
ก่อสร้างบ้าน และโครงการหมู่บ้าน

press to zoom
1/6
ก่อสร้างบ้านแปลง 11 โครงการหมู่บ้านเมืองโพว๊อง

เขาใหญ่

โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก

press to zoom
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก

press to zoom
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก

press to zoom
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก
โครงการออกแบบและก่อสร้างโรงงานกระจก

press to zoom
1/7
โครงการออกแบบ และก่อสร้างโรงงานกระจก

ไทรน้อย

ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า

press to zoom
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า

press to zoom
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า

press to zoom
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า
ออกแบบและก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้า

press to zoom
1/6
โครงการออกแบบ และก่อสร้างสระน้ำลอยฟ้าพร้อมหอคอย

ลาดพร้าว 101

ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล

press to zoom
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล

press to zoom
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล

press to zoom
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล

press to zoom
1/9
ก่อสร้าง โรงงานน้ำตาล KLIM

จังหวัดนนทบุรี

งานสร้างบูท งานสถาปนิก
งานสร้างบูท งานสถาปนิก

press to zoom
งานสร้างบูท งานสถาปนิก
งานสร้างบูท งานสถาปนิก

press to zoom
งานสร้างบูท งานสถาปนิก
งานสร้างบูท งานสถาปนิก

press to zoom
งานสร้างบูท งานสถาปนิก
งานสร้างบูท งานสถาปนิก

press to zoom
1/5
งานสร้างบูท โพวองซ์ งานสถาปนิก 
ปี 2559

เมืองทองธานี

งานโรงงานท่อไอเสีย
งานโรงงานท่อไอเสีย

press to zoom
งานโรงงานท่อไอเสีย
งานโรงงานท่อไอเสีย

press to zoom
งานโรงงานท่อไอเสีย
งานโรงงานท่อไอเสีย

press to zoom
งานโรงงานท่อไอเสีย
งานโรงงานท่อไอเสีย

press to zoom
1/6
งานโรงงานท่อไอเสีย

อ.บางบัวทอง ต.ไทรน้อย .จ.นนทบุรี 

ก่อสร้างโชว์รูม
ก่อสร้างโชว์รูม

press to zoom
ก่อสร้างโชว์รูม
ก่อสร้างโชว์รูม

press to zoom
ก่อสร้างโชว์รูม
ก่อสร้างโชว์รูม

press to zoom
ก่อสร้างโชว์รูม
ก่อสร้างโชว์รูม

press to zoom
1/6
งานก่อสร้างโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ โพว๊อง

เพชรบุรี 38:1 กทม.

บ้านสร้างพักอาศัย
บ้านสร้างพักอาศัย

press to zoom
บ้านสร้างพักอาศัย
บ้านสร้างพักอาศัย

press to zoom
บ้านสร้างพักอาศัย
บ้านสร้างพักอาศัย

press to zoom
บ้านสร้างพักอาศัย
บ้านสร้างพักอาศัย

press to zoom
1/3
งานสร้างบ้านพักอาศัย 3 ยูนิต

ร่มเกล้า 50 เขต ลาดกระบัง กทม.

ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร
ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร

press to zoom
ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร
ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร

press to zoom
ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร
ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร

press to zoom
1/2
ควบคุมงาน การก่อสร้างอาคารสันทนาการ  โรงงาน ROYAL

สระบุรี

งานสร้างอพาร์ทเม้นท์
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์

press to zoom
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์

press to zoom
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์

press to zoom
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์
งานสร้างอพาร์ทเม้นท์

press to zoom
1/6
งานอพาร์ทเม้นท์ 3 ชั้น 

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง

press to zoom
งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง

press to zoom
งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง

press to zoom
งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง

press to zoom
1/5
งานก่อสร้าง ชลบุรีเฟส 3

ชลบุรี

งานตัด เชื่อม ประกอบ ติดตั้งเหล็ก
งานตัด เชื่อม ประกอบ ติดตั้งเหล็ก

press to zoom
งานตัด เชื่อม ประกอบ ติดตั้งเหล็ก
งานตัด เชื่อม ประกอบ ติดตั้งเหล็ก

press to zoom
งานตัด เชื่อม ประกอบ ติดตั้งเหล็ก
งานตัด เชื่อม ประกอบ ติดตั้งเหล็ก

press to zoom
งานตัด เชื่อม ประกอบ ติดตั้งเหล็ก
งานตัด เชื่อม ประกอบ ติดตั้งเหล็ก

press to zoom
1/6
งานตัด เชื่อม ประกอบ ติดตั้งเหล็ก 

PLAN B CONTRUCTION.CO.,LTD.

สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง

press to zoom
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง

press to zoom
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง

press to zoom
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง

press to zoom
1/8
สร้างโรงงานน้ำมันเครื่อง

RCA กิ่งแก้ว

งานออกแบบ 3D
งานออกแบบ 3D

press to zoom
งานออกแบบ 3D
งานออกแบบ 3D

press to zoom
งานออกแบบ 3D
งานออกแบบ 3D

press to zoom
งานออกแบบ 3D
งานออกแบบ 3D

press to zoom
1/3
งานออกแบบ 3D ทั่วไปของบริษัท 

PLAN B CONTRUCTION.CO.,LTD.

สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน

press to zoom
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน

press to zoom
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน

press to zoom
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน

press to zoom
1/11
สร้างอพาร์ทเมนท์รับรองพนักงาน 

บางบอน 5

ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง

คลองโคน

ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง

press to zoom
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง

press to zoom
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง

press to zoom
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง
ก่อสร้างโรงงานแยกกากถั่วเหลือง

press to zoom
1/15
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า

press to zoom
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า

press to zoom
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า

press to zoom
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า

press to zoom
1/4
สร้างสถานีจ่ายไฟฟ้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างออฟฟิศ
สร้างออฟฟิศ

press to zoom
สร้างออฟฟิศ
สร้างออฟฟิศ

press to zoom
สร้างออฟฟิศ
สร้างออฟฟิศ

press to zoom
สร้างออฟฟิศ
สร้างออฟฟิศ

press to zoom
1/14
สร้างออฟฟิศไทยเปเปอร์ดี

บางบอน 5

ก่อสร้างอาคารหอพัก
ก่อสร้างอาคารหอพัก

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างอาคารหอพัก
ก่อสร้างอาคารหอพัก

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างอาคารหอพัก
ก่อสร้างอาคารหอพัก

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างอาคารหอพัก
ก่อสร้างอาคารหอพัก

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
1/5
 โครงการอาคารหอพักบางบอน 5

บางบอน 5

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
1/4
โครงการโรงงาน Sompon Plastic

แคราย

ก่อสร้างโกดัง
ก่อสร้างโกดัง

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโกดัง
ก่อสร้างโกดัง

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโกดัง
ก่อสร้างโกดัง

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
1/2
โครงการโกดัง 70 สวนจงสถิต

ซอยวัดโพแจ้

ก่อสร้างโรงงาน
ก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโรงงาน
ก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโรงงาน
ก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโรงงาน
ก่อสร้างโรงงาน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
1/4
โครงการโรงงานกระจก ปีเตอร์สัน

พระประแดง

ก่อสร้างโรงแรม
ก่อสร้างโรงแรม

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโรงแรม
ก่อสร้างโรงแรม

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโรงแรม
ก่อสร้างโรงแรม

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโรงแรม
ก่อสร้างโรงแรม

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
1/10
โครงการโรงแรม Grandlord (ออกแบบโดย บริษัท ไอดีลวัน จำกัด)

เขาชีจรรย์ พัทยา

ก่อสร้างโครงการบ้าน
ก่อสร้างโครงการบ้าน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโครงการบ้าน
ก่อสร้างโครงการบ้าน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโครงการบ้าน
ก่อสร้างโครงการบ้าน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
ก่อสร้างโครงการบ้าน
ก่อสร้างโครงการบ้าน

รับเหมาก่อสร้างอาคาร รับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า ก่อสร้างโกดัง และโครงการก่อสร้างทุกประเภท

press to zoom
1/5
โครงการกลุ่มอาคารบ้านพักอาศัย คุณแสงชาย
(ออกแบบโดย บริษัท ไอดิลวัน จำกัด)

พระราม2 ซอย 44

bottom of page